© BS ERASMUS 2018
ALGEMENE INFO

We hechten veel belang aan de samenwerking tussen school en gezin. We willen een luisterbereide én bezorgde school zijn. Ouders zijn dan ook altijd welkom. Raadgevingen worden gegeven en beslissingen worden steeds genomen in het belang van de kinderen. Wij willen kinderen begeleiden in een sfeer van:

LEREN, niet naast maar mét elkaar

LEVEN, met interesse en waardering voor anderen

We streven naar waarden zoals eerlijkheid, rechtvaardigheid, werkkracht, verantwoordelijkheid en vriendschap;

AANVAARDING EN RESPECT voor elke overtuiging én OPEN COMMUNICATIE zijn speerpunten

van BASISSCHOOL ERASMUS.


Download ons schoolreglement 2018-2019 in pdf


Heeft u nog vragen over de algemene en dagdagelijkse werking bij ons op school? Dan kan u hieronder vast en zeker het antwoord vinden.


Hoe ziet een schooldag eruit?

Wat aan het begin en einde van een schooldag?

Kunnen we op school maaltijden en drankjes kopen?

Is er aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieubeleid?

Zijn schoolbenodigdheden gratis?

Kan mijn kind genieten van busvervoer?

Welke afspraken gelden rond agenda's, leerlingenwerk, huistaken en lessen?

Krijgen de kinderen LO? Gaan ze ook zwemmen?

Heeft de school extra aandacht voor knap en zwak?

Wat als mijn kind afwezig is?

Gaan jullie ook op stap? Zijn er ook andere activiteiten?

Kan ik kiezen uit godsdienst of niet-confessionele zedenleer?

Wanneer krijgen de kinderen rapporten?

Is er een welkomdag?

Wat met de overgang van K3 naar L1 & L6 naar secundair?

Hoe zit het met participatie door leerlingen en ouders?

Is er een samenwerking met externen?

Tot slot...