© BS ERASMUS 2018

ALLERLEI

:: klik hier voor de infobrochure "Kinderen en Internet" in pdf formaat ::

:: klik hier voor het schoolreglement in pdf formaat ::


Wist je datjes!
 • In onze school werken de kleuters al van jongs af aan met multimedia. Beurtelings kunnen alle kleuters oefenen op heuse iPads!
 • De kinderen van de derde kleuterklas hebben een 'reuzetablet' in de klas gekregen. Deze i3Touch Learning televisie kan ingezet worden tijdens o.a. hoekenwerk en interactieve kringmomenten.

 • We organiseren STILLE STUDIE voor alle leerlingen vanaf het derde tot en met het zesde leerjaar op maandag, dinsdag en donderdag na school. De kinderen kunnen terecht in een stil klaslokaal waar zij onder het toeziend oog van een leerkracht hun lessen en taken kunnen voorbereiden.
 • Onze school heeft al een heuse geschiedenis achter de rug. In het schooljaar 2012-2013 bestond basisschool Erasmus al 50 JAAR!

 • Elke klas, van zowel de kleuter - als de lagere afdeling, organiseert over het schooljaar heen verdeeld een toonmoment (projectwerking) voor de ouders. De leerlingen steken een kleurrijke namiddag in elkaar en de familie mag komen kijken, luisteren, meedoen, proeven... Als de klas van jouw kind aan de beurt is, wordt u hiervoor uiteraard persoonlijk uitgenodigd! Wilt u nu al graag deze datum vrijhouden in uw agenda? Dan vindt u via deze link de data voor het schooljaar 2017-2018.

 • Dit schooljaar concentreren we ons op een superTOF socio-emotioneeld project. Alle kinderen van onze school werken maandelijks in én buiten de klas aan een opgelegd thema, opgebouwd rond een affiche met duidelijke afspraken, klaspluimpjes die beloningen opleveren én klassterren als de afspraken mooi nageleefd worden. Wie weet staat er op het einde van het schooljaar wel een GROTE VERRASSING op het programma!

 • Voor de allerkleinsten van de kleuterklas hebben we een mooie slaapklas ingericht waar zij 's middags een verkwikkend dutje kunnen doen.

 • Onze school was de eerste Deinse school met de drie MOS-logo's. MOS staat voor Milieuzorg Op School en we leveren uiteraard nog steeds inspanningen om deze luiken te behouden.

 • Elke week werken de kinderen van de lagere afdeling in muzische namiddagen en ateliers klasoverschrijdend bij verschillende leerkrachten. De leerdomeinen beeld, muziek, drama, beweging én techniek komen zo ruimschoots geregeld aan bod.

 • Aan onze school is een eigen crèche 'De Hartendiefjes' verbonden.

 • Alle leerjaren hebben een eigen weblog die geregeld een update krijgt met nieuwtjes, voorstellingen, interessante links en foto's. Nieuwsgierig om een aantal sfeerbeelden van in de klas of de leerlingen tijdens een uitstapte bekijken? Via de pagina's van de kleuter - of lagere afdeling kan u hier terecht.

 • Leerlingen die met vragen zitten en niet zo goed weten waar ze terecht kunnen hiermee, kunnen anoniem chatten met een medewerker van het CLB? Meer info hier of via deze link.